Nu är det dags igen för Länsstyrelsens populära kurs i fotografering; Lär dig ta bättre bilder och filmer med din mobil!

Tid:                  Torsdag den 6 oktober, klockan 9.00-16.30. Träffen består av 2 delar á 3 timmar, med en teoretisk och en praktisk del inne eller ute.

Plats:               Björkängs vägkrog i Himle, utmed E6

Anmälan:         Senast den 30 sep till Ingvor Johansson eller Mia Karlsvärd

Ingvor Johansson 010-224 33 93  ingvor.johansson@lansstyrelsen.se

Mia Karlsvärd 070-828 42 27 mia@miakarlsvärd.com

Kostnad:          Information och material är kostnadsfritt för små företag på landsbygden. Fika bekostas av deltagaren. Medtag egen mobiltelefon eller kamera.

Nu mer än någonsin tidigare är det dags att marknadsföra sig via nätet. På de här träffarna lär du dig att ta bättre bilder och göra kortare filmer med din mobil eller kamera för bättre marknadsföring.

 

Träffens syfte

Syftet med träffen är att ge kunskaper i fotografering och filmning med mobiltelefonen. Efter träffen ska du ha fått grundläggande kunskaper i fotografering, komposition och ljussättning samt kunna göra enkla produktionsfotograferingar samt kunna göra kortare filmer med mobilen. Dessutom får du kunskap om de lagar som gäller för marknadsföring och delning av foto och filmer.

Vidare är syftet med projektet är att ge fler jobb till den Halländska landsbygden. Detta ska ske genom att ge småföretag som har intresse att utvecklas mer kunskap. Utbildningsträffarna som ska utföras får endast riktas till aktiva företagare på orter med färre än 3000 invånare på den halländska landsbygden.

Länsstyrelsen i Hallands Län
Ingvor Johansson
Landsbygdsutveckare