Länsstyrelsens endags-utbildning att lära sig fota och filma med mobilen som riktar sig till landsbygdsföretagare, sista anmälningsdatumet är 9 maj.

Läs mer här: Inbjudan Foto och film 15 maj 23 Böslid[87]