Projektet CoWorking Ullared är avslutat och slutredovisningen är inskickad till Jordbruksverket. Nu har vi även presenterat projektet till våra finansiärer Lokalt Ledd Utveckling Halland, under deras styrelsemöte den 4 juni.

Susanne Thorsson som jobbat som projektledare fanns på plats på Forum i Hylte och efter att redovisat resultatet och vad som händer nu tackades hon av LLUH’s ordförande Sandra Hidgård med fina blommor och diplom.