Under 2024 har vi planerat fyra tillfällen då arrangerar Nätverksluncher. En Nätverkslunch innebär att tre företagare som använder CoWorking presenterar sina respektive verksamheter och alla som är intresserade är välkomna att lyssna på föredragen och nätverka. För dem som inte betalar årskostnaden betalar lunchen till självkostnadspris.

 

Planerade datum för 2024:

9 februari kl. 11.00-13.00

26 april kl. 11.00-13.00

30 augusti kl. 11.00-13.00

8 november kl. 11.00-13.00

Med reservation för ändringar.

 

Mer information om föredragshållare presenteras löpande inför varje tillfälle.