Torsdag den 31 mars har VIAkub packat sitt mobila popup-labb, VIAkub Halland-bussen, full med teknik och kunskap och besöker oss på CoWorking Ullared. Kom dit du också och var med på en utbildningsdag där ni tillsammans undersöker framtidens digitala teknik och hur ditt företag kan utvecklas med hjälp av den.

Kläm och känn på tekniken

Du får med handledning möjlighet att labba med teknik som kan implementeras i ditt företag redan idag. Vi kan till exempel titta på hur en virtuell tur skapas med hjälp av en 360-kamera och hur du med hjälp av en greenscreen kan göra digitala möten proffsigare och mer engagerande. Med hjälp av virtual reality får du som är på plats uppleva att träffa någon virtuellt och dela samma digitala utrymme.

Digitalisering ur ett hållbarhetsperspektiv

Tillsammans med Petra Löfås från EMC diskuterar vi tillsammans digitalisering ur ett hållbarhetsperspektiv. Vad är egentligen fördelarna med digitalisering för ert företag och vad är farorna? Är digitaliseringen ett hjälpmedel eller skapar det mest stress? Detta är bara några av de frågor vi diskuterar.

Inspirerande föreläsning

Tor Palm guidar er i en inspirerande föreläsning genom digitaliseringens transformation och pekar på olika trender som skulle kunna vara en del i hur vår framtid kan utvecklas. Med hjälp av fantasi, digitala verktyg och tydliga trender börjar vi visualisera en möjlig framtid för ditt företag.

Vad du får ut av dagen

Syftet med utbildningsdagen är att ge dig en större insikt i den digitala världen och undersöka vad ert företag har för behov. Om behov uppstår så finns möjligheten att VIAkub Halland återkommer för att skapa mer behovsbaserade workshoppar för att du ska komma vidare med att utveckla ditt företag.

Tid: 10.15–14.30

Lunch ordnas på egen hand, fika ingår.

Anmäl dig genom att klicka här, senast 27 mars. Begränsat antal platser.

 

Föredragshållare

Tor Palm är processledare i VIAkub Halland och jobbar med våra digitala testlabb. Han är utbildad designer med erfarenhet av 3D-modellering och olika projekt där VR används som visualiseringsverktyg.

Petra Löfås är hållbarhetsrådgivare och affärsutvecklare på EMC och har lång erfarenhet från hållbar utveckling inom besöksnäringen.
EMC är ett medlemsnätverk som verkar för att tillgängliggöra hållbättre och klimateffektiv affärs- och verksamhetsutveckling.

Utbildningsdagen arrangeras av projektet VIAkub Halland, i företagsstärkande syfte. Det är kostnadsfritt för alla deltagare och omfattas av ett EU-stöd.

VIAkub Halland riktar sig till små och medelstora företag (1-249 anställda) i Halland inom branscherna kultur, utbildning och besöksnäring. Projektet genomförs av Högskolan i Halmstad och Region Halland med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Välkommen!